20 °C Bandung, ID
30 March 2020

Fikih & Ushulnya

Empat Definisi Fikih

Kajian Kitab ‘Umdatuth-Thalib li-Nailil-Ma’arib, Karya Manshur ibn Yunus al-Buhutiy rahimahullah Episode 1: Empat Definisi Fikih Secara bahasa, fikih bermakna paham. Adapun secara istilah, fikih memiliki empat definisi: Memahami kandungan al-Qur’an […]

Empat Pembahasan Besar Ushul Fikih

Kajian Kitab al-Waraqat fiy Ushulil-Fiqh, Karya Imamul-Haramain Abul-Ma’aliy ‘Abdul-Malik ibn ‘Abdillah al-Juwainiy rahimahullah Episode 1: Empat Pembahasan Besar Ushul Fikih Ushul fikih secara garis besar terbagi menjadi empat pembahasan: Hukum-hukum […]

Fikih Puasa Ramadhan

Fikih Puasa Ramadhan Kajian Tematik Masjid Al-Irsyad Satya, Kota Baru Parahyangan Ahad, 15 Maret 2020, 10.00 WIB Kajian ini membahas hukum-hukum fikih tentang ibadah puasa Ramadhan, seperti metode penentuan awal […]